!!! Z důvodu rozhodnutí vlády ČR je od 14.3.2020 naše prodejna zavřená minimálně do 11.4.2020. !!!
MOMENTÁLNĚ NABÍZÍME ONLINE PRODEJ MOTOCYKLŮ S DOVOZEM AŽ K VÁM DOMŮ.
DÁLE PAK S URČITÝMI OMEZENÍMI FUNGUJE ONLINE PRODEJ DOPLŇKŮ, PŮJČOVNA A SERVIS MOTOCYKLŮ.

Pojištění motocyklů

V rámci zkvalitnění našich služeb nabízíme také pojištění pro vaše motocykly. Jedná se o povinné ručení, havarijní pojištění a případné další připojištění. Spolupracujeme především s Českou podnikatelskou pojišťovnou a pojišťovnou Kooperativa.

Po uzavření poninného ručení ( případně i dalších pojistek) Vám vystavíme převozní značku a nic nebrání tomu, abyste odjeli přímo na Vámi vybraném motocyklu.


Povinné ručení

Sjednat si povinné ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) je základní povinností každého majitele motorového vozidla. Hlavním smyslem povinného ručení je zajistit pojistnou ochranu možné škody spáchané motorovým vozidlem. V případě nesplnění této povinnosti se majitel vystavuje riziku pokuty až do výše 40 000 Kč. V případě, že nepojištěným vozidlem bude druhému způsobena škoda na zdraví nebo majetku, uhradí majitel veškeré škody z vlastních zdrojů.

Na co se povinné ručení vztahuje a nevztahuje:

Povinné ručení pokrývá všechny škody způsobené provozem motorového vozidla druhé osobě do výše sjednaného limitu. To znamená, že pojištění se nevztahuje na škody způsobené na zdraví řidiče, který nehodu zavinil. Nehradí se z něj také škody na vašem vozidle. Pro to je třeba mít uzavřené havarijní pojištění, které je dobrovolné.

Změny v pojištění vozidel v roce 2009:

Od 1. ledna 2009 je jediným platným dokladem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinném ručení, výhradně Zelená karta. Dosavadní dříve vydané doklady o pojištění pozbývají dnem 31. prosince 2008 platnosti.

Zelenou kartu lze charakterizovat jako mezinárodní osvědčení prokazující, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v tomto osvědčení.

Každý majitel registrovaného vozidla musí mít sjednáno povinné ručení. Na ty, kteří nebudou plnit svoji povinnost, čekají nemalé sankce, takže tedy od ledna 2009 budou hradit za každý den, kdy nemají vozidlo pojištěno, příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Sazba příspěvku se bude podle druhu vozidla pohybovat od 20 do 300 Kč denně.

Dále se také od začátku roku 2009  zvyšují limity u majetkových škod pro povinné výjezdy policie k dopravním nehodám ze současných 50.000 Kč nově na 100.000 Kč. Jestliže však mají účastníci nehody jakékoliv pochybnosti o výši škody, měli by raději vždy k nehodě volat Polici ČR. Dále se musí vždy volat policie když dojde ke zranění osob, škodě na majetku třetí osoby a pokud se účastníci nehody nedohodnou na vině.Mototrade Třebíč (Číhalín) +420 739 353 555
info@mototrade.cz
Pravidelné informace
© Mototrade 2018 Akceptujeme platební karty Vyrobila firma McRAI